Đồng hồ báo thức BT07
Đồng hồ báo thức BT07Đồng hồ báo thức BT07Đồng hồ báo thức BT07Đồng hồ báo thức BT07

Đồng hồ báo thức BT07

Giá bán 60,000 VNĐ

Loại máy: Kim giật

Năng lượng: chạy pin con thỏ AAA

Có đèn xem ban đêm

Xuất xứ: Liên doanh Việt Nam - Nhật

Bảo hành: 6 tháng

Loại máy: Kim giật

Năng lượng: chạy pin con thỏ AAA

Có đèn xem ban đêm

Xuất xứ: Liên doanh Việt Nam - Nhật

Bảo hành: 6 tháng